மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இளம் நெற்பயிருக்கான தொழில்நுட்பம் பற்றிய தகவல்

மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இளம் நெற்பயிருக்கான தொழில்நுட்பம் பற்றிய தகவல்

RFIS-ADVISORIES

நெல் வயலில் உள்ள நீரை உடனடியாக வடிகட்ட வேண்டும். இள மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படும் பயிர்களுக்கு இலைவழி உரமாக 1 கிலோ ஜிங்க் சல்பேட் மற்றும் 2 கிலோ யூரியா உரத்தினை 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும். மேலும் 1 கிலோ …

Related tracks

See all