เด็กคือผู้สร้างโลก - โอวาทแก่เด็กในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2525 - พุทธทาสภิกขุ

เด็กคือผู้สร้างโลก - โอวาทแก่เด็กในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2525 - พุทธทาสภิกขุ

สวนโมกข์กรุงเทพ

เด็ก ๆ นี่คือผู้สร้างโลก โลกจะเป็นอย่างไร มันแล้วแต่พวกเธอ คิดดูให้ดี ทั้งโลกเลย มันจะเป็นอย่างไร มันก็แล้วแต่เด็ก ๆ ที่กำลังมีอยู่ในเวลานี้ ถ้าเด็ก ๆ มันดี โลกนี้มันก็เป็นโลกที่ดี ถ้าเด็ก ๆ มันไม่ดี โลกนี้มันก็เป็นโลกที…

Related tracks

See all