ฟังด้วยใจ อย่าฟังแต่หัว - พระไพศาล วิสาโล

ฟังด้วยใจ อย่าฟังแต่หัว - พระไพศาล วิสาโล

สวนโมกข์กรุงเทพ

เรามีความสามารถในการคิด แต่ถ้าคิดไม่เป็นก็สามารถจะชักนำให้เราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

ความคิดของคนเรา พอสามารถคิดได้ซับซ้อนก็สามารถจะไปกดข่มคุณธรรม หรือว่าไปหักล้างคุณธรรม

ขนาดสัตว์ก็ยังมีความกตัญญูรู้สึกสำนึกในบุญคุณ นับปร…

Related tracks

See all