SuJiPuLi Cast EP.59 - แผ่เมตตาอย่างไรดี

SuJiPuLi Cast EP.59 - แผ่เมตตาอย่างไรดี

SuJiPuLi Cast

ตอนนี้อยากจะเล่าว่าเราควรแผ่เมตตาอย่างไรดี ซึ่งพูดในแง่ขององค์ประกอบ ขั้นตอน และผลที่จะได้รับ

ปล. ผมใช้รูปของท่านโกเอ็นก้าเป็น Cover สำหรับ EP นี้ เพราะส่วนตัวแล้ว ท่านเป็นตัวอย่างของการแผ่เมตตาที่ดี วินาทีที่เห็นรูปท่า…

Related tracks

See all