بگو-بشنو، یک : موانع فرهنگی، اجتماعی گفتگو،‌تعامل، مدارا و همگرایی

بگو-بشنو، یک : موانع فرهنگی، اجتماعی گفتگو،‌تعامل، مدارا و همگرایی

Tavaana

گفت‌وگو چه جایگاهی میان ما دارد؟ اصلا چه ضرورتی دارد؟ چه آداب و روش‌هایی را برای انجام آن باید در نظر داشت؟ چه موانعی ممکن است بر سر آن قرار بگیرد؟
در مجموعه برنامه‌های «بگو-بشنو» این سوالات و بسیاری سوال دیگر را مطرح می…

Related tracks

See all