ازدواج کودکان؛ کابوس دختربچه‌ها در نبود حاکمیت قانون

ازدواج کودکان؛ کابوس دختربچه‌ها در نبود حاکمیت قانون

Tavaana

میمونه عبدالمونینی، ۱۳ساله بود که عروس شد. اگر واژه عروس در هر جایی موجی از احساسات شادی و مسرت را در پی دارد، برای میمونه وضع اصلا این‌گونه نبود. میمونه تنها پنج ماه بعد از ازدواج، به قتل شوهر خود متهم شد. داستان میمونه…

Related tracks