کتاب صوتی «نافرمانی مدنی» - هنری دیوید ثورو

کتاب صوتی «نافرمانی مدنی» - هنری دیوید ثورو

Tavaana

این نوشته، ترجمه کامل مقاله «نافرمانی مدنی»، اثر مشهور هنری دیوید ثورو است؛ اثری که به باور مهاتما گاندی و مارتین لو‌تر کینگ تاثیر مستقیم بر اندیشه‌های آنان درباره مبارزه بی‌ خشونت داشته است. ثورو (۱۸۱۷ - ۱۸۶۲)، نویسنده …

Related tracks

See all