เล่ารอบโลก 2022 EP. 44: กวนทะเลน้ำนมกลางสนามบิน ภาค 1

เล่ารอบโลก 2022 EP. 44: กวนทะเลน้ำนมกลางสนามบิน ภาค 1

Thai PBS Podcast

หลังจากเดินผ่านยักษ์เฝ้าสนามบินทั้ง 12 ตนที่เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินสุวรรณภูมิ เราก็จะเโอนเข้าสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาออก และที่นั้นเอง เราก็จะพบกับประติมากรรมที่สวยที่สุดอีกชิ้นหนึ่ง นั่นคือ  เทวตำนานการกวนเกษียรสมุทรหลาย…

Related tracks

See all