เศรษฐกิจติดบ้าน 2024 EP. 392: วินมอเตอร์ไซต์ไรเดอร์ ขี่อย่างไรไม่เจ๊ง

เศรษฐกิจติดบ้าน 2024 EP. 392: วินมอเตอร์ไซต์ไรเดอร์ ขี่อย่างไรไม่เจ๊ง

Thai PBS Podcast

วินมอเตอร์ไซต์ รูปแบบขนสงสาธารณะที่ได้รับความนิยม โดยสารง่ายและรวดเร็วในเวลาที่เร่งรีบ ปัจจุบันมีให้บริการในรูปแบบจุดที่ตั้งหรือวิน และ ไรเดอร์ ที่เรียกผ่านแอปพลิเคชัน เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น แต่ก็ต้อ…

Related tracks

See all