Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว 2023 EP. 113: ไวไฟบนดวงจันทร์

Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว 2023 EP. 113: ไวไฟบนดวงจันทร์

Thai PBS Podcast

ยานอวกาศจะติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไรในโลกปัจจุบัน? เจาะลึกเรื่องราวของมาตรฐานการสื่อสารและการเข้ามาของไวไฟในงานอวกาศ เรื่องราวที่พิสูจน์ว่าไม่ใช่เพียงงานอวกาศที่ส่งผลต่อเทคโนโลยีบนโลก แต่เทคโนโลยีบนโลกก็ส่งผลต่องานอวกาศเ…

Related tracks

See all