Episode 2: Om Kurant - nå kjent som Kurant9000

Episode 2: Om Kurant - nå kjent som Kurant9000

Tromsø Kunstforening

Tromsø er ikke Tromsø uten Kurant9000! Bli bedre kjent med de som står bak det kunstnerdrevne visningsstedet Kurant9000 og lær mer om stedets historie og planer for fremtiden. Hva er et kunstnerdrevet visningssted? Hvorf…

Related tracks

See all