Yung AK is following

Yung AK is not following anyone.