Dysmelistudien

Norsk dysmeliforening og fagpersoner i feltet stilte spørsmål om utvikling av smerter og om deltakelse i arbeidslivet for voksne med dysmeli. Derfor ble det satt i gang en studie i regi av TRS for å finne ut mer om dette…

Related tracks

See all