นิ้วกลมอ่าน '12 กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิต' : กฎข้อที่ 4 เปรียบเทียบกับตัวเองในอดีต ไม่ใช่คนอื่นในวันนี้

นิ้วกลมอ่าน '12 กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิต' : กฎข้อที่ 4 เปรียบเทียบกับตัวเองในอดีต ไม่ใช่คนอื่นในวันนี้

Roundfinger Channel

12 กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิต

กฎข้อที่ 4: เปรียบเทียบกับตัวเองในอดีต ไม่ใช่คนอื่นในวันนี้

#นิ้วกลมอ่าน #สนับสนุนโดยสำนักพิมพ์อมรินทร์ฮาวทู

Related tracks

See all