ไลฟ์#19 - คุยกับ พี่เอ๋ นิ้วกลม เรื่อง "งานกับความสุข"

แปดบรรทัดครึ่ง