29: Biståndsbyråkrati

29: Biståndsbyråkrati

EBA-podden

Behöver biståndet mer byråkrati? I en EBA-studie framhålls att det skulle öka kvaliteten på svenska utvecklingssamarbeten. Hör rapportförfattaren Daniel Tarschys diskutera med Clas Olsson, GD på Ekonomistyrningsverket oc…

Related tracks

See all