68. Uppdraget: att skapa 600 miljoner nya jobb

68. Uppdraget: att skapa 600 miljoner nya jobb

EBA-podden

I det här avsnittet av podden diskuterar vi en av regeringens målsättningar i utvecklingspolitiken – att bekämpa fattigdom genom jobbskapande. Är ett fokus på sysselsättning och jobbskapande nytt för svenskt bistånd och …

Related tracks

See all