Neytroniko is following

Neytroniko is not following anyone.