Wasiat Romo Kyai is following

Wasiat Romo Kyai is not following anyone.