Xuan NT is following

Xuan NT is not following anyone.