فلک از بخت ما گشته سیا(ه)پوش

فلک از بخت ما گشته سیا(ه)پوش

yaghma

تقدیم به دوست هنرمند و خوش آواز عزیزم وصال علوی ،به وجود دوست داشتنی اش .

soundcloud.com/vesal-alavi
و تقدیم به عزیز خوش صدای ما ،عزیز دل ،خانم پروین ذوالفقاری که تمام وجودم راصدایش سوزاند

Recent comments

See all
Avatar

Related tracks

See all