My Lady - F.O.E Production

My Lady - F.O.E Production

Yanbi Official

My Lady - Yanbi - Bueno - Mr.T - TMT
Phối khí : Vũ híp
F.O.E Production
2012
Lyric:
Yanbi:
Em có biết anh đã thay đổi từ khi
Hình bóng em luôn xuất hiện trong tâm trí
Anh luôn cảm nhận được nó bất kì... lúc nào
Cho an…

Recent comments

See all
Avatar

Related tracks

See all