กุญแจไขความลับของจิต :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ (610616A)

กุญแจไขความลับของจิต :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ (610616A)

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ค่อยๆ เรียนรู้ไปเรื่อยๆ ดูกาย ดูใจ
"มีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง
ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง"
ถ้าจำประโยคนี้ของหลวงพ่อได้ แล้วเข้าใจได้
เวลาจะคลำทางไป ตรงนี้เป็นกุญแจ
ที่จะไขความลับของจิตออกมาได้

ไขความลับของก…

Related tracks

See all