จิตกับอารมณ์เป็นของคู่กัน :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 9 พ.ค. 2564

จิตกับอารมณ์เป็นของคู่กัน :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 9 พ.ค. 2564

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ภาวนา เราค่อยๆ สังเกตไป
มันมีธรรมะอยู่คู่หนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้
คือเรื่องจิตกับอารมณ์เป็นของคู่กัน
จิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้
ฉะนั้นเราค่อยๆ ฝึก
อยู่ๆ เราจะเห็นจิตใจตัวเอง มันก็เห็นไม่…

Recent comments

  • Narathipho
    Narathipho 

    ขอกราบสาธุธรรมของพอจ.ปราโมทย์ครับ

     11mo
Avatar

Related tracks

See all