Insatser för nyanlända – funkar dom?

Insatser för nyanlända – funkar dom?

Människor och Migration

Jobbspår, snabbspår, etableringsjobb – vad är egentligen skillnaden?
Hur fungerar arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända? Människor och Migration reder ut begreppen och synar hur
de används i debatten tillsammans…

Related tracks