IMAM HUSSAIN_KARBALA

IMAM HUSSAIN_KARBALA

Sedakat

متاسفانه در گذر تاریخ تحریفات عجیبی در مورد این واقعه تاریخی بزرگ رخ داده که بسیاری از آن در اثر علاقه ی بشر به اسطوره سازی و بعضا به اصطلاح تلاش هایی برای ایجاد هیجانات کاذب ، بدون توجه به آثار بسیار مخرب آن شکل گرفته.و…

Related tracks

See all