Sách nói: Trái tim thiền Phật giáo - Phần 1 - 05. Pháp hành thiền Tứ niệm xứ của người Miến Điện

Sách nói: Trái tim thiền Phật giáo - Phần 1 - 05. Pháp hành thiền Tứ niệm xứ của người Miến Điện

Viet-Hung Nguyen

Trái tim thiền Phật giáo - Phần 1 - 05. Pháp hành thiền Tứ niệm xứ của người Miến Điện
Tác giả: Thiền sư Nyanaponika
Dịch Việt: Việt Hùng
Người đọc: Việt Hùng
Đọc sách miễn phí tại: tinyurl.com/2s3b8jw4
Nghe toàn bộ sác…

Related tracks

See all