Süleyman Seyfi Öğün - Nasıl ve ne için apartmanlaştık?  (2)

Süleyman Seyfi Öğün - Nasıl ve ne için apartmanlaştık? (2)

Yeni Şafak

apitalizmin tesviyeci, eşitlikçi yaklaşımını orta sınıf bir moral zemininde temsil eden ana akım bakış, hiç şüphesiz
püritanlıktır. Püritan değerler, Weber’in işâret etmiş olduğu üzere sermâye birikimini sağlayan başat u…

Related tracks

See all