เรียนรู้ทุกข์ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑ เม.ย. ๒๕๖๑ (610401A)

เรียนรู้ทุกข์ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑ เม.ย. ๒๕๖๑ (610401A)

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ตอนภาวนา เราก็รู้สึกมีงานต้องทำตั้ง ๔ เรื่อง
รู้ทุกข์ ละสมุทัย แจ้งนิโรธ เจริญมรรค
ตอนลงมือปฏิบัติจริงๆ
รู้ทุกข์เข้าไปเถอะ
รู้ทุกข์เข้าไปให้แจ้ง รู้ลงไปที่จิต

ครูบาอาจารย์บางองค์
ท่านเห็นว่าจิตไม่เที่ยง ท่านก็ปล่อยวา…

Related tracks

See all