โรงหมอ 2023 EP. 868: เด็กกับปัญหาครอบครัวล่มสลาย

โรงหมอ 2023 EP. 868: เด็กกับปัญหาครอบครัวล่มสลาย

Thai PBS Podcast

3,000 วันแรกของเด็กนับตั้งแต่ปฏิสนธิจนอายุประมาณ 8 ขวบ เป็นช่วงเวลาสำคัญในการหล่อหลอมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ ครอบครัวจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อพฤติกรรม สุขภาพ ศักยภาพ ฯลฯ ของเด็ก แต่สำหรับเด็…

Related tracks

See all