โรงหมอ 2024 EP. 918: เมื่อการเลื่อนขั้น กลายเป็นความกดดันชีวิต

โรงหมอ 2024 EP. 918: เมื่อการเลื่อนขั้น กลายเป็นความกดดันชีวิต

Thai PBS Podcast

การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสำหรับบางคน หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ สายงาน หรือสิ่งแวดล้อมเดิม ต้องไปทำงานในหน้าที่ที่ไม่ถนัด ต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่สะสมมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับ "คน" จนกลายเป็นความกดดันที่…

Related tracks

See all