چقدر و چند ازین پرنده‌ها بغلت داری

چقدر و چند ازین پرنده‌ها بغلت داری

yaghma

Mash up for Sahar
June 20th

(Barahani,Howard) collage
تمرکز نشئه | لوک هوارد ,رضا براهنی

چقدر و چند ازين پرنده ها بغلت داري بپروازان همه را من آمده ام
آماده ام
از آسمان کاغذ خالي ميبارد آغشته کردي آغشته مرا به خون خود…

Recent comments

See all
Avatar

Related tracks

See all