باور-سیاوش کسرایی

باور-سیاوش کسرایی

yaghma

باور
سیاوش کسرایی-Korzenyowski

باور نمی کند دل من مرگ خویش را

نه نه من این یقین را
باور نمی کنم
تا همدم من است نفسهای زندگی
من با خیال مرگ دمی سر نمی کنم
آخر چگونه گل خس و خاشاک می شود
آخر چگونه این همه رویای نو…

Recent comments

See all
Avatar

Related tracks

See all