3 indicatoren die erop wijzen dat uw organisatie duurzaam werk omarmt. #25

3 indicatoren die erop wijzen dat uw organisatie duurzaam werk omarmt. #25

Hybride. Een duurzame kijk op werk.

In mijn boek Het Hybride Werken - Een Manifest schuif ik 6 indicatoren naar voren, 6 elementen die aantonen dat organisaties duurzaam werkt omarmen. Tijdens mijn interviews, afgenomen in juli 2022, komen 3 van die 6 indi…

Related tracks

See all